Poklady z depozitáře

Minerály z Českolipska

Minerály přitahují pozornost díky své druhové pestrosti a vzhledu. Tvar, barva, lesk, tvorba obřích krystalů, anebo mikroskopický svět nerostů, vše má své opodstatnění a každému se líbí něco jiného. Někdo sbírá zlato, stříbro, diamanty, jiný třeba acháty, které dál upravuje, brousí a přidává jim na hodnotě. Jelikož je na světě více než 5 700 druhů, má každý na výběr co se mu líbí, nebo které kameny ho fascinují.

Naše muzeum skrývá rozsáhlou sbírku nerostů. Sběry pochází téměř z celé České republiky, některé vzorky i ze známých světových lokalit a pak tu máme i několik zajímavých a mnohdy i nenápadných minerálů z Českolipska.

Některé z těchto minerálů bychom vám rádi představili. Každý měsíc si můžete přijít k nám do muzea prohlédnout pokaždé jiný druh nerostu a zároveň si o něm můžete něco přečíst i na našich webových stránkách. Kdo zavítá do naší expozice, může pomocí i QR kódu načíst odkaz, kde se dozví o tom, jak vybraný minerál vznikl, čím se vyznačuje, kde se v rámci Českolipska vyskytuje a jaké jsou perspektivy současného sběru.

Výčet minerálů, které se dají na Českolipsku najít, není rozhodně u konce, ale většina dalších je převážně mikroskopických, málo kdy tvoří vetší vyrostlice či krystalické agregáty, např. phillipsit nebo apofylit. Přesto, aby nedošlo k přerušení našeho cyklu, rozhodli jsme se vám zprostředkovat v rámci expozice další sérii zajímavých a atraktivních vzorků z Ještědského hřbetu. 

Minerály z Ještědského hřbetu

Minerály Ještědského hřbetu jsou vázány zejména na metamorfity nebo vulkanity Ještědského krystalinika. Nejčastějšími horninami, ve kterých se dá něco najít, jsou krystalické vápence, fylity a fylitické břidlice, metadiabasy a melafyry.

Většina mineralogických lokalit je spojena s historickou těžbou nerostných surovin, která tu probíhala již od 15. století. Velká část zajímavých minerálů se našla zejména při hornickém dobývání na známých ložiscích např. Panenské Hůrky, Andělské Hory, Kryštofova Údolí nebo Křižan. Z minerálů, které zde byly objeveny, můžeme jmenovat několik hlavních např. galenit, sfalerit, pyrit, chalkopyrit, baryt, fluorit, křemen a několik sekundárních jako je např. malachit, azurit, sádrovec, ad.

Další minerály byly nalezeny ve starých vápencových lomech nebo na melafyrových výchozech. Zejména permokarbon Ještědského hřbetu sahající od Kamenného až po Hodkovice nad Mohelkou patří mezi slavnější a poskytl spousty nádherných ukázek ametystových geod, záhněd, křišťálů, ale i spousty achátů a jaspisů. Většina tohoto materiálu skončila v soukromých sbírkách, občas se ještě nějaký ten kousek ukáže na mineralogických burzách.

Ještědský hřbet vydává své poklady i v současnosti, a ačkoliv již většinou nedosahují takových kvalit, přesto umí potěšit nejednoho sběratele. Proto i několik ukázek, které vám představíme v geologické expozici, bude pocházet z geologických průzkumů dokumentující současné možnosti sběru.  

1
Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty