• Home
  • Pověsti hradů spatřených

Pověsti hradů spatřených

Pověsti hradů spatřených/ výstava

Památník K. H. Máchy v Doksech
6. 4.–28. 10. 2024

Karel Hynek Mácha, známý především jako autor epické básně "Máj", byl nejen vášnivým básníkem, ale také talentovaným kreslířem. Během svých cest po českém venkově si Mácha často vybíral za motiv starobylé hrady a zříceniny, které mu poskytovaly nevyčerpatelný zdroj inspirace.
Staré pověsti a legendy spojené s těmito místy ho fascinovaly a staly se nedílnou součástí jeho tvůrčího procesu.
Příroda byla pro mladého básníka inspirací i útočištěm: „Jej vábil šumot stromů lesních, hluk bouře, zakalený všemíru na nebesích zrak, však i tiché noční hvězdy… soumračné stěny zbořenin hradebních, velebné kobky staveb středověkých, vysoké klenby a tajemné chodby, vše ty malebné obrazy a zsinalé památky dávných věků zašlých…“ (K. Sabina)

Mácha podnikl za svůj krátký život mnoho pěších výletů. Putoval sám nebo se svým přítelem Eduardem Hindlem, který ho v létě roku 1832 přivedl poprvé i do našich končin. Známé jsou jeho cesty do Krkonoš a dokonce i do daleké Itálie.

Při svém putování zemí českou, zemí milovanou, navštívil a zaznamenal Mácha některé hrady i několikrát.
Plány cest  a seznam „hradů spatřených“ si zapisoval do Zápisníku, Černého sešitu, Hnědého sešitu. V jeho pozůstalosti se dochovalo 115 kreseb a akvarelů. Většina skic vznikala přímo na cestách, některé později Mácha doma koloroval.

Vy si teď můžete přečíst známé i neznámé pověsti hradů, které na svých poutích navštívil Karel Hynek Mácha a které třeba už tenkrát vyslechl od místních lidí a mohly se stát inspirací pro jeho tvorbu.
Potěšte se na naší výstavě Máchou – poutníkem a Máchou – malířem.

Bc. Jaroslava Vondrová

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty