• Home
  • Exponát měsíce května

Exponát měsíce května

Úžas nad životem  v díle Karla Hynka Máchy  (16. 11. 1810 – 6. 11. 1836)

Když se řekne: „Byl pozdní večer, první máj….“ kdo by si nevzpomněl na první slova z básně Máj. Báseň tak důvěrně známá, jejímž autorem je slovutný Karel Hynek Mácha

Na jaře roku 1836, 23. dubna vyšel v Praze vlastním nákladem  Máchův Máj. Lyricko-epická báseň, která získala později uznání nejvyšších básnických hodnot českého romantismu.

Krásné popisy přírodních scenérií v Máji nejsou stěžejním  motivem  rozsáhlého básnického díla, rozehrávají tragedii lidských osudů: Jarmily, Viléma, člověka  a také básníka
K. H. Máchy. Za kouzelnou kulisou probouzející se jarní přírody se odehrává tragický příběh dvou mladých lidí.

V době, kdy psal Máj, bylo Máchovi 25 let. Dokončoval studium práv a nastupuje na místo koncipienta v kanceláři litoměřického advokáta Durase. Chystal se ke svatbě s Lori Šomkovou, která se v říjnu stala matkou jeho syna.  Na  podzim roku 1836 se jeho život uzavírá. V noci z 5. na 6. listopadu K. H. Mácha umírá. 8. listopadu, v den, kdy měl být s Lori oddán,  je v Litoměřicích pohřben za účasti jediného člena své rodiny, bratra Michala.

Na tehdejší poměry bylo pozoruhodné, že Máj propustila tehdejší cenzura bez vyškrtnutí jediného slovíčka. Zato s vydáním knihy měl mladý autor velké potíže. Básník se nakonec rozhodl, že ji vydá vlastním nákladem v nakladatelství a knihtiskárně U Spurného celkem
v 600 výtiscích, z nichž 100 bylo na lepším papíru. Dražší vydání Mácha vlastnoručně podepsal a dnes je velkou bibliofilskou vzácností. Své dílo také sám rozprodával. 23. dubna spatřila světlo světa malá útlá knížka, o kterou  byl takový zájem, že byla brzo rozebrána.

Máj byl od svého vydání v dubnu roku 1836 vydán více než 380 krát a přeložen byl do všech světových jazyků. Knižní máchovská sbírka VMG v České Lípě čítá 720 knih, obsahuje různá vydání Máchova Máje a dalších děl našeho romantického básníka. Jsou zde zastoupena také cizojazyčná vydání Máchových knih, nalezneme zde např. Máj ve slovinštině, bulharštině, ruštině, němčině, angličtině, nizozemštině, italštině, ukrajinštině, maďarštině, španělštině, lužickosrbštině a korejštině. 

Máchův Máj je nejvydávanější a také nejčastěji ilustrovanou českou knihou.

Máj byl mnohdy prubířským kamenem ilustračního a typografického umění a to nejenom v počátcích české bibliofilie. To, že je i v současné době zájem o vydávání Máchova díla a že je Máj inspirací a výzvou k ilustrování Máje i pro současné umělce, ukazují jeho četná bibliofilská vydání. V roce 2023 a 2024 se podařilo doplnit máchovskou sbírku o 18 knih a dva grafické listy.

Karel Hynek Mácha

카렐 히네크 마하

Máj      May      Mai      মে     Majo     5월    Maggio    Lehet    Puede    Maja   Maj

Hlavní téma Máchova Máje není smrt, ale hluboký úžas nad životem, láskou, erotikou, přírodou… Ilustrace Míly Fürstové i celý příběh Máje je na tmavém podkladu, který představuje noční oblohu, jakési nekonečno. (Karel Hynek Mácha
Máj. Ilustrovala Míla Fürstová, .Praha, Odeon 2023)

Ach zemi krásnou, zemi milovanou,
kolébku mou i hrob můj, matku mou,
vlasť jedinou i v dědictví mi danou,
šírou tu zemi, zemi jedinou!

Bc. Jana Fridrichová

Předchozí článek

Exponát měsíce března

Následující článek

NOVÉ DIGITALIZAČNÍ PRACOVIŠTĚ

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty