• Home
  • Kondolenční kniha

Mgr. Ladislav Smejkal

Ladislav Smejkal

S hlubokým zármutkem přinášíme tuto zprávu… Zemřel Ladislav Smejkal.

Nás muzejníky pojí mnoho nezapomenutelných vzpomínek na našeho historika, který přes padesát let ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě neúnavně připravoval výstavy, přednášky, zájezdy, psal články, knihy, pomáhal studentům, badatelům a pro každého si našel čas a vždy ochotně a pohotově odpovídal na všechny otázky, týkající se historie Českolipska.

I poslední dny svého života věnoval svému milovanému kraji a dokončoval knihu, která měla být i dárkem k jeho sedmdesátým pátým narozeninám, které by oslavil 30. září.

Bylo nám ctí, pane Smejkal!

Poslední rozloučení s Mgr. Ladislavem Smejkalem bude v pátek 10. září ve 13 hodin v obřadní síni v České Lípě.

Kondolenční kniha

25. 9. 2021
Vladislav Hohenkreuz
Pane Smejkal,nesmírně jsem si Vás vážil,velice mě to mrzí a budu často vzpomínat.
20. 9. 2021
Petr Bajak
Pane Smejkale, diky za tech 12 let, kdy jsem s Vami mohl spolupracovat, za Vas lidsky nadhled a hlubokou profesionalitu, budete mi chybet..
13. 9. 2021
Irena Borovcová
Nezapomenu.
13. 9. 2021
Oldřich Urban
p.Smejkale, byl jste vzorem Českolipského muzea a je moc dobře, že jste pomáhal dalším muzejníkům k rozvíjení jejich dalších vědomostí a rad. s Bohem.
13. 9. 2021
Petr Havránek
Provázel jsi mě v začátcích mého profesního působení a i pozdější krátká setkání byla přínosná a jejich důležitost vnímám po Tvém odchodu tím více více... Díky a sbohem!
10. 9. 2021
Věra Šulcová
Vážený pane Smejkale, budete mi hodně chybět. Nikdy nezapomenu na Vaše krásné procházky s pěkným výkladem, kde jsem hltala každé Vaše slovo. Chodil jste s námi za každého počasí, i když jste už byl nemocný. Nikdy nezapomenu na krásné besedy s Vámi, překrásné výlety i mimo naše město .Velmi ráda jsem četla Vaše pravidelné příspěvky do českolipských novin o historii našeho města a o lidech, kteří s ním byli spjati, o historii školství v našem městě....bylo toho moc. Čest Vaší památce! Sbohem, nikdy nezapomenu!
10. 9. 2021
Hana Broschová
Pane Stejskale,jsem ráda,že jsem Vás mohla poznat.Vaše přednášky byly poučné a nezapomenutelné. Budou nám všem chybět. Děkuji Vám za výlety s Vámi,laskavý přístup k nám všem Čest Vaší památce.
10. 9. 2021
Hana Broschová
Pane Smejkale,bylo mi velkou ctí,že jsem Vás mohla poznat.Obohatil jste nejen mě svými znalostmi historie České Lípy,severočeského kraje,ale i sousedního Německa.Vaše přednášky byly poučné,velké zážitky z výletů nezapomenutelné. Čest Vaší památce.
10. 9. 2021
Jan Rucz
Chtěl bych Vám moc poděkovat, že jste si na mě vždy udělal čas, že jste mi pomáhal v mých začátcích se prosadit, že jste mi byl obecně vždy pomocníkem a podporovatelem nejen v dobách mého univerzitního studia. Byl jste nám všem velkým inspirátorem a učitelem. Přednášky, výlety či komentované procházky s Vámi byly vždy nezapomenutelné, a to jak pro svůj obsah, tak pro Vaše úžasné a jedinečné podání, neboť díky Vaší lásce k českému jazyku, literatuře, a zejména poesii, byl Váš přednes vždy jako báseň sama. Moc děkuji, že jsem toho mohl být účasten. Vaše světlá památka zůstane v duchu našeho kraje i v našich srdcích. Sbohem a na shledanou na druhém břehu.
10. 9. 2021
Michael Polák
Pan Smejkale, ze srdce děkuji za nesčetněkrát poskytnutou pomoc, za Vaši ochotu a laskavost, za veškerou inspiraci a za povzbuzování, kterého jsem si moc vážil. Zůstává mi mnoho krásných vzpomínek, ale je to jen malá náplast, budete mi - jako tolika jiným - strašně moc chybět.
9. 9. 2021
Petr Kozojed
Ladislav Smejkal vrátil tomuto vykořeněnému kraji historickou paměť, byl velkou inspirací pro své kolegy a nástupce, nespočet lidí přivedl k zájmu o historii regionu, k úctě k dědictví předků i ke společnému domovu všech generací a národností. Přibližoval ostatním historii, ukázal jim, že není vyhrazena jen odborníkům, ale je přístupná všem, kteří ji chtějí poznat. Ba co víc, svým životem a dílem se sám stal neodmyslitelnou součástí dějin České Lípy a Českolipska. Jeho odkaz nejlépe naplníme, když se budeme o historii svého kraje zajímat, když se budeme snažit ji pochopit, když si uvědomíme, že tu nejsme sami pro sebe, ale že na někoho navazujeme a někdo po nás bude následovat. Odpočívejte v pokoji, pane Smejkale!
9. 9. 2021
Jure Drnasin
Vážený pane Smejkale, měl jsem tu čest být na návštěvě u německých přátel v Ingolstadtu a kde jste nás provázel,bylo to úžasné.Mám též několik Vašich knih. Čest Vaší památce. Jure Drnasin.
9. 9. 2021
Jiří a Věra Rosolovi
Vážený pane Smejkale, těšili jsme se na Vaši každou přednášku a na každý zájezd, který jste organizoval. Nebylo to ale jen pro velké množství faktů, které jsme se od Vás dozvěděli, ale i pro Vaši krásnou češtinu a kultivovaný projev. Spojovala nás láska k Českolipsku a Lužici. Co jsme si na Vás ale nejvíce cenili bylo to, že jste si Vaše znalosti polyhistora nenechával pouze pro sebe ve své pracovně či je jen nepublikoval, ale že jste je neustále předával široké veřejnosti. V tom jste nenahraditelný. Čest Vaší světlé památce
9. 9. 2021
Verein Leipaer Heimat e.V., Passau
Mgr. Ladislav Smejkal ist tot - diese Nachricht hat uns alle schmerzlich betroffen. Er war unserem Verein "Leipaer Heimat e.V." sehr verbunden; er hat an den Heimattreffen der früheren Bewohner von Böhmisch Leipa über viele Jahre teilgenommen und sie mit Vorträgen und interessanten Stadtführungen bereichert. Wir werden Mgr. Smejkal mit Dankbarkeit in Erinnerung behalten. Ingeborg Buchner für den Verein Leipaer Heimat e.V.
9. 9. 2021
Dr. Robert Krejcar
Šťastný pan magistr Smejkal, že našel svou Českou Lípu; šťastná Česká Lípa, že našla v osobě pana magistra Smejkala svého neúnavného a fundovaného propagátora.
9. 9. 2021
ANONYM
Milý pane Smejkale, jsem rad ze jsem vás mohl poznat chvíle strávené svámi nikdy nezapomenu. Odpočívejte v pokoji sbohem
9. 9. 2021
Olga Koukalová
Čest Vaši památce, věřím, že jste někomu předal vše co jste věděl o České Lípě a okolí.
8. 9. 2021
Jiří Lacina
Nenahraditelný. Čest jeho památce.
8. 9. 2021
Jitka Čížková
Vážený pane Smejkale,díky, že jsem mohla dlouhá léta čerpat ze studnice vašich vědomostí historie nejen z Českolipska. Nyni jste se sám do ní nesmazatelně zapsal. Čest vaší památce.
8. 9. 2021
Martin Aschenbrenner
Vaše památka bude žít nejen v našem regionu ještě velmi dlouho a bude to památka světlá. Sám jsem se od Vás mnoho naučil, ač jste to možná ani nevěděl. Vaše přednáška v muzeu, AJAK i jinde byly neobyčejně zajímavé, inspirativní a i v případě poměrně známých témat vždy přinesly něco nového. Děkuji, loučím se a v tom jiném životě přeji všechno krásné.
8. 9. 2021
Alena Stupková
Vaše zajímavé přednášky mi budou chybět.Také výlety po historických místech naší vlasti,ale i za hranicem u našich sousedů.Byly vždy doprovázeny odborným výkladem.Byla jsem tím vším obohacena.Mám aspoň vzpominky z výletů ve formě fotografii v albech.Bylo mi ctí vás poznat a budeme na vás vzpomínat.
7. 9. 2021
Eva Vacková
Čest Vaší památce! Budete nám chybět ...
7. 9. 2021
Ivana Erbenová
Pane Smejkale, děkuji Vám za nezapomenutelné zážitky z výletů, které jste pro Klub přátel muzea pořádal. Bude se mi po nich - a tedy i po Vás - stýskat. Sbohem.
7. 9. 2021
Jaroslav Slabý
Nikdy nezapomenu za pomoc při mých začátcích v muzejní práci i mimo ní. Vždy ochotně jste poskytoval informace a pomáhal. Bylo mi velkou ctí s Vámi spolupracovat. Byl jste vzorem nejen pro mne, ale i ostatní historiky. Děkuji i jménem Společnosti přátel historie města Jablonného v Podještědí, pro kterou jste připravil řadu přednášek a několik zájezdů a byl jste naším čestným členem. Zůstáváte nadále v našich srdcích.
7. 9. 2021
Tomáš Vlček
Děkuji Vám za nesmírnou ochotu a obrovský kus práce, která jste vykonal pro město a celý region. Byl jste vždy vzorem pro všechny regionální historiky a vlastivědné badatele a ve svých knihách budete žít navěky.
7. 9. 2021
Petr Randus
Vaše smrt se mne hluboce dotkla, nebylo většího historika, který by se tolik věnoval dějinám České Lípy a výsledky vaší práce nebudou nikdy zapomenuty.
7. 9. 2021
Jana Jermanová Jakubská
Pane Smejkale, budu na Vás vzpomínat vždy s velkou úctou. Chtěla bych Vám z celého srdce poděkovat za uvedení do muzejní práce a za čas, který jsem s Vámi mohla při přípravách výstav strávit, protože to bylo vždy obohacující a plné lidskosti. Sbohem.

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty