Pracoviště geologie a paleontologie

Pracoviště geologie a paleontologie

Petr Mužák 
tel.: +420 487 521 489; e-mail: muzak@muzeumcl.cz

Ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě pracuje od roku 2012 jako kurátor geologických
a paleontologických sbírek. Zároveň je správcem depozitářů a expozic. Je autorem expozice Těžba uranu na Českolipsku.
Specializuje se na paleontologii mezozoických bezobratlých a mineralogii fluoritových ložisek. Vedle toho dokumentuje regionální geologii, např. historickou těžbu železné rudy a uranové hornictví. Je členem hornického spolku UD Hamr, kde se věnuje poznávání hornické historie, tradic i konkrétní montánní činnosti a dokumentaci podzemí.  
Mezi lety 2018-2020 pracoval jako geolog v projektu Gecon – Geology cooperation Network, v rámci Česko-saské přeshraniční spolupráce zaměřené na studium a popularizaci geologického přírodního bohatství.
Od roku 2018 působí zároveň jako geoprůvodce pro geopark Ralsko a také je spoluzakladatelem geologického kroužku GeoLovci (2019 až současnost).
Zabývá se i pedagogikou a vědecko-výzkumnou činností. Pracuje na dvou hlavních vědeckovýzkumných úkolech a to: Paleontologický průzkum okresu Česká Lípa a přilehlých oblastí, Mapování krystalických vápenců a vybraných lokalit s metamorfovanými horninami Ještědského krystalinika.

Publikační činnost

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty