Knihařská dílna

Správce Bc. Jana Fridrichová

Knihvazač Miloš Vítek, narozený dne 28. 10. 1910 v Bělé pod Bezdězem, se vyučil knihařskému řemeslu v roce 1928
v Hradci Králové v knihařství J. Svatýrek. Během války pracoval v Novém Boru u tiskaře Gustava Alberta, pozdější Severografii. Gustav Albert koupil v roce 1940 dřívější tiskárnu Arnošta Bergmana v České Lípě (budova proti bývalému augustiniánskému klášteru na Nám. Osvobození). V jeho majetku zůstala tiskárna až do konce války.
Po válce převzaly správu pohraničního území národní výbory, které také zajišťovaly chod průmyslových podniků.
Dne 18. května 1945 byl českolipským národním výborem vydán dekret, který pověřil Miloše Vítka prozatimním dozorem nad knihtiskárnou Albert. Později pracoval Miloš Vítek v Komunálních službách města Česká Lípa, kde zůstal až do roku 1979. Miloš Vítek zemřel 18. ledna 1982 v České Lípě.'Jeho knihařskou dílnu odkoupilo muzeum v roce 2001. Kovový lis, řezačka, pákové nůžky (po roce 1900), dřevěný lis, šička a ruční páková zlatička (1953), jsou dodnes plně funkční.
Knihařská dílna je umístěna v ambitu muzea.