• Home
  • Výběrové řízení - MUZEJNÍ EDUKÁTOR/EDUKÁTORKA se zaměřením na ekologickou výchovu

Výběrové řízení - MUZEJNÍ EDUKÁTOR/EDUKÁTORKA se zaměřením na ekologickou výchovu

Místo výkonu práce: Okres Česká Lípa – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o.

a jeho pobočky.

Platové zařazení: 10. platová třída

Charakteristika vykonávané činnosti:

tvorba vzdělávacích programů, koordinační, informační, poradenská a metodická činnost v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, vedení ekoporadny

Požadavky:

- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, vzděláni přírodovědného, popř. pedagogického směru výhodou
- zájem o environmentální výchovu a osvětu, ekologii, ekoporadenství a ochranu přírody
- praxe v oblasti EVVO popř. znalost problematiky EVVO výhodou
- kladný vztah k přírodě, orientace v přírodovědných znalostech, chuť učit venku
- samostatnost
- schopnost přizpůsobit se širokému spektru činností, aktivní přístup, časová flexibilita
- řidičský průkaz skupiny B
- schopnost samostatné tvůrčí, organizační a publikační činnosti, zodpovědnost, spolehlivost a ochota spolupráce
- dobré organizační a komunikační schopnosti
- schopnost a zkušenosti v oblasti práce s dětmi a kladný vztah k nim
- ochota dále se vzdělávat a pracovat s informacemi
- dobrá znalost práce s výpočetní technikou (Microsoft Word, Excel, Internet)

Popis pracovní náplně:

Zajišťování provozu informačního nebo návštěvnického střediska v oblasti ekologie a ochrany přírody a krajiny. Provádění průzkumů a vyhodnocování postojů návštěvníků k ochraně přírody, krajiny a ke kulturnímu a přírodnímu dědictví. Provádění informační a konzultační činnosti a odborné pomoci veřejnosti. Obsahová příprava a realizace přírodovědného a vlastivědného vzdělávání v muzeu a galerii. Vytváření a realizace projektů a programů, informování a prezentace činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti. Vytváření a soustavná a úplná aktualizace souborů informací z ekologických a přírodovědných oborů. Vytváření a prezentace odborných a výukových programů v oblasti ekologie a ochrany přírody a krajiny pro návštěvníky. Provádění průzkumů a vyhodnocování postojů návštěvníků k ekologii a ochraně přírody a krajiny. Tvorba ekologické koncepce muzea a galerie. Zajišťování specializovaného mimoškolního vzdělávání dětí v oblastech ekologie, přírody a vlastivědy. Zajišťování základní péče o handicapované živočichy a živé exponáty ve stálých expozicích muzea a galerie. Spolupráce na přípravě expozice, nové výstavy či edukačního programu s dalšími odbornými pracovníky muzea a galerie či jinými odbornými externisty. Předávání vědeckých a dalších poznatků cílovým skupinám muzea a galerie. Tvorba obsahové náplně propagačních materiálů edukačních aktivit. Vedení a aktualizace databáze kontaktů návštěvníků muzea a galerii.

Nabízíme:

- kreativní, samostatnou, zajímavou a tvůrčí práci, která má smysl
- pracovní poměr na plný úvazek
- ohodnocení na základě platových tarifů, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění
- možnost odborného růstu
- pružnou pracovní dobu
- možnost tvorby a realizace vlastních projektů
- průběžné vzdělávání v oboru
- 5 týdnů dovolené, stravenky, členství v AMG
- platové ohodnocení 21.000,- Kč až 31.000,- Kč hrubá mzda

Uchazeči předloží  písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

- strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pracovní poměr: na dobu určitou (12 měsíců) s tříměsíční zkušební dobou a následně na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu: leden / únor 2022

Lhůta pro podání přihlášky: 28. prosinec 2021

Způsob podání přihlášky: :  e-mail pro elektronické zasílání přihlášek: knauerova@muzeumcl.cz
Předmět: Výběrové řízení – Edukátor / edukátorka v kultuře se zaměřením na ekologickou výchovu a vedení ekoporadny);

Písemnou žádost včetně všech povinných součástí přihlášky lze zaslat také poštou, nebo předat osobně na adresu:
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. p. o.
náměstí Osvobození 297/1
470 01 Česká Lípa
Telefon: 487 824 145 linka 31 (Ing. Knauerová).

Zájemci budou následně informováni o případném termínu osobního pohovoru. Výběrové řízení se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů GDPR.

Obálku označte textem:  

Výběrové řízení – Edukátor / edukátorka v kultuře se zaměřením na ekologickou výchovu

a vedení ekoporadny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty