• Home
  • Výběrové řízení - MUZEJNÍ EDUKÁTOR/EDUKÁTORKA v kultuře se zaměřením na muzejní edukaci.

Výběrové řízení - MUZEJNÍ EDUKÁTOR/EDUKÁTORKA v kultuře se zaměřením na muzejní edukaci.

Chcete se stát součástí týmu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě? Hledáme šikovného muzejního edukátora/edukátorku pro přípravu vzdělávacích programů.

Místo výkonu práce: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o.
Platové zařazení: 10. platová třída
Charakteristika vykonávané činnosti:
koordinační, informační, poradenská a metodická činnost v oblasti vlastivědné a muzejní výchovy, vzdělávání a osvěty

Požadavky:

- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, vzděláni muzejního, popř. pedagogického směru výhodou
- praxe v muzejním oboru nebo pedagogické zkušenosti výhodou
- zkušenost s chodem muzejní instituce výhodou
- schopnost přizpůsobit se širokému spektru činností, aktivní přístup, časová flexibilita
- řidičský průkaz skupiny B
- schopnost samostatné tvůrčí, organizační a publikační činnosti, zodpovědnost, spolehlivost a ochota
- dobré organizační a komunikační schopnosti
- schopnost a zkušenosti v oblasti práce s dětmi a kladný vztah k nim
- ochota dále se vzdělávat a pracovat s informacemi
- dobrá znalost práce s výpočetní technikou (Microsoft Word, Excel, Internet)

Popis pracovní náplně:

Muzejní pedagog didakticky zpřístupňuje obsahy a témata kulturního a přírodního dědictví (např. výstav a expozic) různým cílovým skupinám v muzeu a galerii. Vhodnou formou vzdělává návštěvníky různých cílových skupin prostřednictvím předávání informací o předmětech kulturní hodnoty, přírodninách, minulých a současných jevech. Výzkum a analýza aktuálních vzdělávacích potřeb cílových skupin a reagování na ně nabídkou edukačních a doprovodných programů a akcí v muzeu a galerii. Plánování, tvorba, koordinace, pilotáž a dokumentace edukačních programů pro různé cílové skupiny. Tvorba doprovodných muzejně didaktických materiálů k expozicím, výstavám či edukačním programům (průvodci, pracovní listy, muzejně didaktické pomůcky). Evaulace všech typů edukačních aktivit v muzeu a galerii. Zpracování tématiky muzejní pedagogiky a tvorba adekvátních výstupů ve formě publikační. Podpora vzdělávání návštěvníků, uspokojování jejich intelektuální potřeby. Tvorba edukační koncepce muzea a galerie. Spolupráce na přípravě expozice, nové výstavy či edukačního programu s dalšími odbornými pracovníky muzea či jinými odbornými externisty. Předávání vědeckých a dalších poznatků cílovým skupinám muzea a galerie. Tvorba obsahové náplně propagačních materiálů edukačních aktivit muzea. Vedení a aktualizace databáze kontaktů návštěvníků muzea. Koordinace průvodců, lektorů či kustodů v muzeu a galerii.

Nabízíme:

- kreativní, samostatnou, zajímavou a tvůrčí práci, která má smysl
- pracovní poměr na plný úvazek
- ohodnocení na základě platových tarifů, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění
- možnost odborného růstu
- pružnou pracovní dobu
- možnost tvorby a realizace vlastních projektů
- průběžné vzdělávání v oboru
- 5 týdnů dovolené, stravenky, členství v AMG
- platové ohodnocení 21.000,- Kč až 31.000,- Kč hrubá mzda

Uchazeči předloží  písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

- strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pracovní poměr: na dobu určitou (12 měsíců) s tří měsíční zkušební dobou a následně na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu: leden/únor 2022

Lhůta pro podání přihlášky:  28. prosinec 2021

Způsob podání přihlášky: 
e-mail pro elektronické zasílání přihlášek: prochazkova@muzeumcl.cz
(Předmět: Výběrové řízení – Muzejní Edukátor / edukátorka v kultuře se zaměřením na muzejní edukaci. )

Písemnou žádost včetně všech povinných součástí přihlášky lze zaslat také poštou, nebo předat osobně na adresu:
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. p. o.
náměstí Osvobození 297/1
470 01 Česká Lípa.
Telefon: 487 824 145 (p. Procházková).

Zájemci budou následně informováni o případném termínu osobního pohovoru. Výběrové řízení se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů GDPR.

Obálku označte textem:  Výběrové řízení – Muzejní Edukátor / edukátorka v kultuře se zaměřením na muzejní edukaci.

Výběrové řízení edukátor

18. 11. 2021

Logo

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Jak se k nám dostat

Kontakty